Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
NÉMET TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA DÉLKELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN ALAPÍTVÁNYI TANSZÉK

 

2016/2017

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2016/2017/1

    

 

Gyimesi Réka

                   

Mindennapi élet, életmód és művelődés a 19-20. században 1-2. (előadás és szeminárium)

A kurzus során az életmód, a mindennapi élet, a mentalitás és a művelődés lehetséges összefüggései, változásai kerülnek a középpontba. A kurzus célja a fenti témák feldolgozása, egyrészt a vonatkozó szakirodalom segítségével, másrészt a tematikához kapcsolódó, változatos típusú források felhasználásával, ezzel készítve fel a hallgatókat az életmód és mentalitás mikrotörténeti jelenségeinek és változásainak kutatására.

A társadalom Európában és Magyarországon a 18-19. században(másokkal közösen)

A kurzus célja, hogy a 18-19. századi magyar és európai társadalom sajátosságait speciális források, szakcikkek felhasználásával megismertesse a hallgatókkal. Az európai társadalomfejlődés sajátosságainak tanulmányozása után a magyar társadalmi rétegek korabeli helyzetét elemzik a hallgatók az oktató útmutatása mellett.

 

A gazdaság Európában és Magyarországon a 18-19. században (másokkal közösen)

A kurzus célja, hogy a 18-19. századi magyar és európai gazdaság sajátosságait speciális források, szakcikkek felhasználásával megismertesse a hallgatókkal. Az európai gazdasági folyamatok, az ipari forradalom kibontakozásának, vívmányainak és szakaszainak tanulmányozását követően a magyar gazdasági élet kerül részletesebb elemzés alá. Ennek során táblázatok, grafikonok és egyéb források segítségével a hallgatók elsajátítják a gazdasági folyamatok elemzésének készségét.

Népesedéstörténet az újkortól napjainkig (szeminárium)

A szeminárium a Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek előadáshoz kapcsolódik, mely során a hallgatók a történelem alapfogalmait ismerik meg. A kísérőszeminárium az itt szerzett ismereteket ülteti át a gyakorlatban, egy adott témát körüljárva a hallgatók megismerik a hivatkozás formai követelményeit, a szemináriumi dolgozat elkészítésének lépéseit.

 

Pénzügyi és gazdasági alapismeretek történelemtanároknak (szeminárium)

A kurzus során a gazdasági alapfogalmak, a magyar gazdaság történetének és működési mechanizmusainak áttekintését követően a történelemtanárnak készülő hallgatók csoportmunka keretein belül óratervet készítenek a Történelem 12. kísérleti tankönyvben szereplő Pénzügyi és gazdasági kultúra c. fejezethez, amit a kurzus végén egymásnak is bemutatnak.

Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek 2. (levelező képzés)

A kurzus során a történeti statisztika és demográfia forrásait, folyamatait ismerik meg a hallgatók, majd statisztikai alapfogalmakat elsajátítva, területi és idősorokat elemeznek. A kurzus során elsajátított készségek alapvetők mind elsődleges forrásokkal dolgozó történészek, mind történelemtanárok számára, akik maguk is forrásközpontú tankönyvekből fognak tanítani, így a táblázatok, grafikonok értelmezésének készsége nélkülözhetetlen számukra.

  

2016/2017/2

 

Gyimesi Réka

Magyarország társadalma és gazdasága 1849-1914 (szeminárium)

A kurzus célja a Magyarország története a Habsburg Birodalomban 1849-1914 c. előadás témaköreinek részletes feldolgozása hallgatói referátumok, források elemzése és közös munka keretében. Az eseménytörténet mellett fontos szerepet kap a kor gazdaságának, társadalmának és népességének megismerése, illetve a témakörök közötti összefüggések felvázolása.

Magyarország története 1849-1914 (szeminárium)

A kurzus célja a Magyarország története a Habsburg Birodalomban 1849-1914 c. előadás témaköreinek részletes feldolgozása hallgatói referátumok, források elemzése és közös munka keretében. Az eseménytörténet mellett fontos szerepet kap a kor gazdaságának, társadalmának és népességének megismerése, illetve a témakörök közötti összefüggések felvázolása.

Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek 2. (előadás)

A kurzus során a történeti statisztika és demográfia forrásait, folyamatait ismerik meg a hallgatók, majd statisztikai alapfogalmakat elsajátítva, területi és idősorokat elemeznek. A kurzus során elsajátított készségek alapvetők mind elsődleges forrásokkal dolgozó történészek, mind történelemtanárok számára, akik maguk is forrásközpontú tankönyvekből fognak tanítani, így a táblázatok, grafikonok értelmezésének készsége nélkülözhetetlen számukra.

A hon- és népismeret forrásai és a helytörténetírás (előadás és szeminárium, másokkal közösen)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a helytörténeti kutatás fontosabb forrásaival, kutatási lehetőségeivel. Az előadás és a gyakorlat együttesen kerül megtartásra, kiegészítik egymást.

Mindennapi élet, életmód és művelődés a 19-20. században 4. (szeminárium)

A szeminárium célja, hogy a hon- és népismeret szakos hallgatók a mindennapi élet tárgyköréhez tartozó, általuk választott témák kapcsán megismerkedjenek a különféle források felhasználási lehetőségeivel. A kurzus során egyéni feladatokkal az elméleti háttér mellett a különböző forrástípusoknak a jövőbeli oktatás gyakorlatába való beültetésére helyezzük hangsúlyt.

Magyarország a Habsburg Birodalomban 1849-1914 (előadás, másokkal közösen)

 

Az kurzus Magyarország 1849 és 1914 közötti történetét mutatja be, az előadások részletesen foglalkoznak az eseménytörténettel, az államberendezkedés átalakulásával, a korszak gazdasági, társadalmi, demográfiai, nemzetiségi és felekezeti sajátosságaival.