Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
NÉMET TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA DÉLKELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN ALAPÍTVÁNYI TANSZÉK

 

Kiadványok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Gőzsy Zoltán – Gerhard Seewann: A parasztfelkelés Baranya vármegyében 1766-ban. Der Bauernaufstand im Komitat Baranya 1766. Kronosz Kiadó, Pécs, 2015.

„A 18. század közepén bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások arra indították a parasztságot, hogy válaszokat keressen és kapjon az okokról, és lépéseket tegyen a korábbi állapotok visszaállítására. Kommunikációs és jogorvoslati lehetőségeik azonban beszűkültek. A fokozódó terhek, a jogtalanság érzése, a változások mértéke, a bizonytalanság, valamint azok a hírek, hogy a jobbágykérdést az uralkodó kezelni kívánja, együttesen indították el azokat az elégedetlenségeket, amelyek viszonylag rövid időn belül az egész Dunántúlra kiterjedtek. A kötet azt mutatja be, milyen okok, összetevők játszottak szerepet a Baranya megyei parasztság mozgalmának elterjedésében, a társadalmi ellentétek eszkalálódásában, majd felkeléssé válásában. A szerzők részletesen ismertetik ennek az igen tanulságos eseménysornak a fontosabb elemeit és hatásmechanizmusait.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nóra Rutsch – Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn für die 9.-12. Klasse. Pécs, 2014.

„Dieses Buch bietet für den Unterricht an Gymnasien einen Leitfaden durch die Geschichte der Deutschen in Ungarn. Die Lektionen enthalten einen erzählenden Text (Narrativ), das im Allgemeinen auf der linken Buchseite zu lesen ist, während auf der rechten Seite Quellentexte, Porträts und Illustrationen, Karten, Diagramme und Aufgaben für die Schüler zu finden sind. Diese Beilagen dienen als Ergänzung zum erzählenden Text, um diesen besser zu verstehen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn I-II. Verlag Herder-Institut, Marburg, 2012.

„Gerhard Seewann több célt tűzött ki maga elé a magyarországi németek történetének feldolgozása kapcsán. Olyan korszakokon átívelő szintézist kívánt letenni az asztalra, amely az etnicitás- és identitáskutatás legújabb eredményeit felhasználva egyaránt szól a témával foglalkozó kutatóknak és a magyarországi német kisebbségnek, amelynek a megközelítési módja és részletessége lehetővé teszi, hogy a magyarországi németek története más európai kisebbségek sorsával végre ténylegesen is összehasonlíthatóvá váljék, végül pedig a társadalmi hasznosulás közvetlen eredményeként a felhalmozott és több helyütt újragondolt ismeretek révén megteremti annak előfeltételét, hogy a jövőben valóban korszerű tankönyvek készülhessenek a magyarországi németek történetéről.” (Seewann, Gerhard: Geschichte der Deutschen in Ungarn. Ism.: Eiler Ferenc. Századok, 2013 (147/4), 1072-1075.)

 

 

 

 

 

 

Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im Südöstlichen Mitteleuropa. Festschrift für Gerhard Seewamm zum 65. Geburtstag. Ünnepi kötet Gerhard Seewann 65. születésnapjára. Szerk.: Vitári Zsolt. PTE, Pécs, 2009.

Magyar és német nyelvű írásokat tematikus blokkok szerint rendező tanulmánykötet Gerhard Seewann 65. születésnapja tiszteletére.