A tanszék

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Bemutatkozás

A PTE BTK Modernkori Történeti Tanszéke 2005 novemberében kezdeményezte a német szövetségi kormány kulturális megbízottjánál, Bernd Neumann államminiszternél az alapítványi tanszék létrehozását. A cél az volt, hogy a német kormány támogatásával a PTE BTK Történelem Intézetén belül egy olyan alapítványi tanszék létesüljön, amely tevékenységének középpontjában a német történelem és kultúra Délkelet-Közép-Európában és a 18-20. századi magyar-német kapcsolatok kutatása, oktatása és megismertetése áll.  Berndt Neumann miniszter úr, illetve a német állam pozitívan fogadta a kezdeményezést.  A tanszék felállításának jogi kereteit és az első öt évben finanszírozásának módját a müncheni Délkelet-Európai Német Kultúra és Történelem Intézete (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, IKGS) és a Pécsi Tudományegyetem között 2006. szeptember 13-án aláírt együttműködési szerződés rögzítette.

A Tanszék működését 2012 januárjától a Magyar Köztársaság Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozza.

A Tanszék 2007 januárjában kezdte meg munkáját. Tevékenységében magától értetődő módon azonos hangsúlyt kap az oktatás és a kutatás.

A Tanszék oktatási tematikáját a PTE BTK Modernkori Történeti Tanszékének és a Germanisztikai Intézet igényeinek figyelembe vételével alakítja ki. Munkatársai a történészképzés valamennyi (BA és MA) területén, valamint a doktori képzésben is részt vesznek. A PTE BTK Germanisztikai Intézetével együttműködve német nyelvű kurzusokat tartanak a német nemzetiségi tanár-szakos hallgatók számára.

A Tanszék alaptevékenysége körében kiemelten foglalkozik az alábbi kutatási feladatokkal:

-          A magyarországi németek története és kultúrája, valamint a dunai térség és a Kárpát-medence interetnikus és interkulturális kapcsolatai a 18-21. században;

-           a magyarországi és európai nemzeti-etnikai kisebbségek közösségi jellemzőinek és társadalmi helyzetének feltárása, társadalomtudományi fogalmakkal való meghatározása, társadalomszerkezeti hatásainak vizsgálata, e célokból új módszertanok és értelmezési modellek kidolgozása;

-          a közép-európai integrációs folyamatok, etnopolitikai modellek, valamint a kisebbségek jogi helyzetének összehasonlító elemzése;

-          a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségek demográfiai, gazdasági, politikai, és kulturális helyzete alakulásának történelemtudományi kutatása;

-          az identitáskonstrukciók: az európai, nemzeti, lokális identitások tartalmi és formai változásainak elemzése;

 

A Tanszék céljai elérése érdekében

–          megteremti és ápolja a kutatások hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét;

–          együttműködik hazai és külföldi tudományos műhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat;

–          közreműködik hazai és külföldi doktoranduszok, ösztöndíjasok továbbképzésében;

          kutatási eredményeit a tudományos közösség és a szélesebb nyilvánosság számára interneten vagy nyomtatott formában teszi hozzáférhetővé.